Inne urządzenia

Jako uzupełnienie oferty na agregaty prądotwórcze posiadamy w sprzedaży:
Układy samoczynnego załączania rezerwy (SZR)
Urządzenia te we współpracy ze sterownikiem agregatu służą do automatycznego przełączenia instalacji odbiorczej z zasilania sieciowego na zasilanie z agregatu w przypadku zaniku napięcia sieci energetycznej.
Nasze wykonania zapewniają:
– wysoką jakość podzespołów
– blokadę mechaniczną i elektryczną między obu zasilaniami
– współpracę z wyłącznikami pożarowymi
– sygnalizację aktualnego źródła zasilania
– przełączanie 4-biegunowe (3P+N) lub 2-biegunowe (1P+N)
– zgodność z normą PN-EN 60947-6-1
– wersje przełącznikowe umożliwiają ręczne, awaryjne przestawienie przełącznika na jedno
z dwóch źródeł zasilania.
SZR-y produkujemy na bazie styczników i sterowników firmy Lovato oraz przełączników firmy Socomec. Typoszereg wielkości prądowych aż do 1600A w kat. AC-33.

Dokładne informacje na temat oferty, doboru i sposobu zamawiania układów SZR można znaleźć w dziale „Dane techniczne”.

Rozdzielnice z gniazdami odbioru mocy
Agregaty w wersji zabudowanej możemy doposażyć w rozdzielnice zamontowane na obudowie i zawierające zestaw gniazd 3-fazowych i 1-fazowych wraz z zabezpieczeniami.
Wykonanie rozdzielnic umożliwia stosowanie ich także w warunkach zewnętrznych.
Wersje wykonań rozdzielnic znajdują się w dziale „Dane techniczne”.
Systemy monitoringu pracy agregatu
Pracę agregatu można monitorować na kilka sposobów:
– zdalny panel monitoringu – w ofercie
– sygnalizacja stykowa pracy i awarii agregatu – na zamówienie
– komunikacja przez protokół Modbus – wbudowany port RS485 i protokół Modbus
– sygnalizacja SMS o pracy i awarii agregatu – na zamówienie
Opis i instrukcja do zdalnego panelu, wykaz parametrów Modbus oraz opis komunikacji SMS znajdują się w dziale „Dane techniczne”.