Dane techniczne

Dane przyłączeniowe agregatów GNT

Dane przyłączeniowe agregatów GNT (opcje)

Poradnik doboru SZR

Panel monitoringu do sterownika GEC6120D

Instrukcja sterownika GEC6120D

Instrukcja obsługi automatycznego przełącznika serii BBA

Instrukcja obsługi stycznikowego układu SZR typu RTSE

Instrukcja obsługi przełącznikowego SZR 40A-160A typu RTSE

Instrukcja obsługi przełącznikowego SZR 200A-1600A typu RTSE

Tabela danych SZR (przełącznikowych)

Tabela danych SZR (stycznikowych)

Adresy Modbus

Schematy agregatów GNT

Schematy agregatów GNT 11-85 (opcje)

Schematy agregatów GNT 100-1100 (opcje)

Schemat przełącznikowego SZR 63A_160A typu RTSE

Schemat przełącznikowego SZR 200A_1600A typu RTSE

Schemat stycznikowego SZR 26A_230A typu RTSE

Schemat połączenia agregatu (GNT) z SZR

Schemat połączenia agregatu (obcy) z SZR